Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Достойният


На д-р Желю Желев
Ти пръв доведе Свободата
без капчица пролята кръв,
благонадеждник на съдбата,
от цял народ избран за Пръв.

Но ето ден дойде върховен
на изпит висш по свяст и чест,
и тоя ден голям, съдбовен
ти озари с Исусов жест,

че във борбата между Двата,
неотмъстително надвит,
от шатъра на Голиата
ти честно поздрави Давид!

И с тоя жест благопристоен,
подобно звън от Божи храм,
ти звънна дважди по-достоен
и грейна трижди по-голям!

Че във житейската пътека
от нине, присно и вовек
едно му трябва на човека:
да си остане той човек!

Не с царски жезъл и корона,
и не с бесило и въже
ти с доблест влезе в Пантеона
на звездочелите мъже!