Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Елена


Булка метър и половина,
рибка мренка във гърба,
дупе като мандолина,
цици – две полукълба!

Ей това е тя – Елена,
джобният формат жена,
само за любов родена
и за мъжка сладина!

Лека, пъргава, чевръста,
цяла тръпнеща за мъж,
дупе врътка, чупи кръста,
сякаш вика: „Ха де, дръж!“

Като две прасенца живи
циците играят, ах!
Погледите похотливи
жадно кацат върху тях!

Цици бели, затрептели,
чий ли мъжки сте късмет?
Ах, години опустели
мои седемдесет и пет!