Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Жената


Нежна и красива,
нервна, заядлива,

светла, лъчезарна,
подла и коварна,

кукла къдроглава,
стисната, дребнава,

блага, миловидна,
злобна и ехидна,

питомна и дива,
противоречива!

Бих сравнил жената
не със Сатаната,

а с домашна котка:
ту е зла, ту кротка,

ту о теб се търка,
ту приспивно мърка,

ту ти в скута ляга,
ту под стола бяга,

ту с краче се глади,
ту пък нокти вади,

ала не за ласка,
а.... да те одраска!