Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Молитва


Благодаря ти, Господи, благодаря ти,
деветдесет и девет пъти по сто пъти,

че ти, Всевишният, Всевечен, Всемогъщ,
за радост на жените ме създаде мъж!

Че озари ми със божествен плам душата
да различавам истината от лъжата,

че осени ме с разум – скъп дар на небето
да разпознавам свестния от диването,

че по повеля твоя и върховна власт
осемдесетата отдавна минах аз,

че дух ми даде бодър, весел нрав и смях,
с които свойте врагове аз надживях.

От дън-душа благодаря ти, Боже мили,
за безпределните ти чудотворни сили,

но най-горещо ти благодаря загдето
наля ми оня чуден еликсир в сърцето,

със който мъжка немощ още не познах
и продължавам пак чат-пат да влизам в грях!...