Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Скрита картинка


Човекът е чудна божà животинка
потайна душичка и скрита картинка.

Какъв е отвътре – немож го разбра,
подобно на диня с дебела кора.

С усмивка лукава злорадство прикрива
а с реч сладкогласна пък – цел нечестива.

Във братска прегръдка от радост сияй,
а с мисъл коварна той гроб ти копай.

Затуй и мъдрецът с глава белокъдра
изрекъл е мисъл дълбока и мъдра:

„Добър ли е, лош ли е – ще разбереш,
когато с човека кюп сол изядеш!“...

1979 г.