Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Яворови дни


На Йорданка Кузманова
Сполай на Бога, че си жива,
благоразумнице добра,
богоизбранице красива,
огряла ни като зора!

Поморие ни сбра отново
за свята почит и поклон
и ти магьоса ни със слово
от Мелпомениния трон.

На устните ти от малина,
в поток от бисерни слова,
изгряха Яворов и Мина
като две свидни божества.

Валят „свръхземните въпроси“
над две нерадостни съдби.
Народът ни в сърце ги носи
и по двамината скърби!

Благодаря ти, че те има,
владетелко с неземна власт,
красавице неповторима,
със медния загорски глас!

Поморие, 1990 г.