Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
В Бахчи сарай


В Бахчи сарай, от радост смаян,
в двореца стар на кримски хан,
видях аз Пушкин в бронз изваян,
загледан в чудния фонтан,

от който, в скръб по хубавица,
отровена в харемски кът,
не бистри струйчици водица,
а ханските сълзи текат!

От векове във тези двори
все плачат ханските очи!
Легендата безспир говори,
а Пушкин слуша и мълчи!

1986 г.