Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Мила моя бабо


На внучката ми Мария
Мила моя бабо, сладка и добричка,
дай да ти погаля бялата косичка.

Че ме ти отгледа от мъничко бебе,
искам да съм, бабо, винаги при тебе!

Майка сутрин рано хуква като хала,
татко вечер късно сварва ме заспала.

Ти си ми за майка, ти си ми за татко,
дай да те прегърна и целуна сладко.

С тебе, мила бабо, сладък ми е хляба,
ти си на земята най-добрата баба!