Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Огън е потребен


Всяка работа си иска
всеотдайност и мерак,
щом е до сърцето близка,
прави тя живота благ.

Поетичното изкуство,
казват, че освен това
иска дарба, тънко чувство
и вълнуващи слова.

Ала този свят вълшебен
не изисква само дар:
о, за него е потребен
много огън, много жар!

1980 г.