Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Потоп


Човечеството е в уплаха,
светът – настръхнал, озлобен.
Надежди светли потъмняха,
в невяра гаснат нощ и ден!

Планетата трепери цяла
пред страшната си взривна мощ.
Какво ще бъде: утрин бяла,
или безкрайна черна нощ?

О, ядрената всеразруха
ще бъде новият потоп,
потоп ужасен – пустош глуха,
без жива твар, без кръст, без гроб!

Потоп безмерен и глобален!
Потоп – позор за този век!
Потоп последен, погребален!
Потоп без Ной и без ковчег!

1991