Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Светая светих


На волността и свободата
заклети, люти врагове,
изчадия на Сатаната,
на Каин кръвни синове,

с души престъпни и нечисти,
препълнени със вълча стръв,
вий, българските сталинисти,
оплискахте се с братска кръв!

Във своя поход да рушите –
и с подлостта, и с мерзостта
да не оставите в душите
ни капка святост, чистота,

вий дръзнахте да оскверните
и моята света светих:
с лъстта подмамна на парите
поискахте и моя стих.

В борба за хляб над чук надвесен,
аз труд ви давам гробно ням,
но моя стих, но мойта песен
до гроба си не ще ви дам!

1953 г.