Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
След Интервю с Би Би Си


На Блага Димитрова
Във тоя свят, брутален и безбожен,
ти грейна като утринна звезда
и глас издигна, ботевски тревожен,
за капка свяст и глътка свобода!

И чуха те градища вековечни,
паланки и затънтени селца
и твойте думи, благи и човечни,
съгряха милионите сърца!

Но властниците властни властно властват!
Гнетените презрително мълчат!
Титаните във бурите израстват!
Тираните опозорени мрат!

От Аспарухов дънер яка клонка,
за слава на коравия ни род,
навеки ти сроди се с Баба Тонка
и стана дъщеря на цял народ!

март 1989 г.