Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Също като в нас


Тук блести морето
с блясък на елмаз
и синей небето
също като в нас.

Росни са полята
в утринния час
и дъхтят цветята
също като в нас.

Птиците се реят
и от храст на храст
любят се и пеят
също като в нас.

Ала всеки делник,
/па и в празник/ аз
чувствам се безделник,
не като у нас!

1986 г.