Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Човекът е роден за полет


Живял в заблуди и измами
и днес със тях живей светът!
Та могат ли да бъдат знаме
омразата, мъстта, гнетът?

И може ли да е човека
потиснат и обезправен,
когато в звездната пътека
човешки син е устремен?

Злощастен ще се примири ли
на роба с жалката съдба?
О, в него има древни сили
на неподвластност и борба!

Защо във грейналата пролет
той угнетен глава е свел?
Човекът е роден за полет
като планински млад орел!

1975 г.