Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Из „Седенкарски нощи“


На Георги Радоев
– – – – – – – – – – – – – –
Па приклекна близо до скута
на Генида – мома над момите
и удари троеструнен кутел,
та засвири песен жаловита

как е паднал Стамбол Воевода
и е хвърлен във река Марица,
как убийци яхнаха народа
и го мъчат в робство и тъмница:

     „А, е гиди,
   Стамбол Воевода
     де – къде си
   никой те не знае,

     селяните
   питат и разпитват
     где да найдат
   твоя гроб безкръстен,

     стрък босилек
   там да ти посадят,
     топли сълзи
   за теб да поронят,

     че я няма
   твоята десница,
     твойта сила,
   твойте прави думи!

     Тъмен облак
   над земята падна,
     та затъмни
   кърища зелени,

     тежка мъжка
   по селата тръгне –
     гнездо вие
   във всяка душица,

     черна чума
   хората обхожда,
     та пробира
   най-добрите момци!“...

Свири Георги с кутел троеструнен
свири за размирните години,
че народа страшно е възбунен
и във битка скоро ще се гине!

На сърдцата пада тежък камък,
люта жалба радостта отрови,
а в очите свети буен пламък
и за жертви всички са готови!...