Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Утринна песен


От белия разцъфнал сливов клон
ранило пиле сладък глас извива,
пробужда ме от утринния сън
и в други сън отново ме приспива.

Пред мен разцъфват бели дървеса
и плиска свежест утрината чиста,
а по цветята капчици роса
блестят като разсипани мъниста.

Нахлува бавно вишнев аромат
във стаята и сладко ме опива,
а под прозореца ми цвят по цвят
поронва леко цъфналата слива.

От белия разцъфнал сливов клон
ранила птичка сладък глас извива.
Опивай ме, о, сладък утрин сън!
И пей ми, птичко, в цъфналата слива!...