Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Честита нова година


Честита Новата Година!
Честит ви светъл ден Христов!
Ей, старата ни веч отмина
без капка радост, без любов!

Дано пък тая дето иде
да ни дарува с хубав дар:
честит народа да си види –
във свойта къща господар!

Дано към нас тя бъде щедра –
със златен дар да ни дари:
пшеницата да бъде едра
и хората да са добри!

На всекиго да дава здраве
и сила, бодрост, дълги дни,
селяку – мишци яки, здрави,
народу – мир и правдини!

Да няма гладни, голи, боси!
Да няма битки, ни войни!
Победна песен да се носи:
„Чрез мирен труд – към светли дни!“...

Да гръмне дружна селска песен
по всеки път и кръстопът –
с крилете на орел понесен
да тържествува цял народ!...