Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
На ротния санитар


Ротният ни санитарен
подофицер Съботин
е солдатин чудно харен
и отличен мамин син.

В службата си зор не дава
и я кара днес за днес:
рязан турчин надлежава
и надяжда гладен пес.

Нивга той не се нервира
да настане и потоп,
всеки обед консумира
по две канчета със боб.

Врат набърчил е солдашки,
като африкански бик,
и с фелдфебела орташки
делят всичко без ексик.

На цивилно е акцизен,
конен някакъв стражар,
а тук преглед най-прецизен
прави, като доктор стар.

Там, пред своето началство,
не е смел да каже „гък“,
тук с байганьовско нахалство
той продава докторлък.

От лекарствата познава
само йод и аспирин
Дано Господ ви не дава
да ви цери Съботин!...