Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Автори


Гелевица Пена – булка дяволита,
Гелето секретно, на ухо запита:

„Верно ли е дека Тодор Живков дома
е написал, казват, трийсет и три тома?“

„Ветър! – рече той на своята невеста –
я със чужди ръце че напишем двеста!“

1984 г.