Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Благодаря


На д-р Трифонов
Благодаря ви, хора медицински,
във тоя здравен дом благословен,
че като бели ангели същински
над мен грижовно бдяхте нощ и ден!

Пневмонията беше ме стопила
като догаряща църковна свещ,
но върнахте вий прежната ми сила
и аз се чувствам пак като младеж.

Пристигнал като грохнал старец-дядо,
но само десет нощи щом преспах,
окото ми затърси нещо младо
и мисъл похотна ме хвърли в грях.

Благодаря ви, люде медицински,
във санаториум „Владая – две“!
Бъдете все тъй ангели същински
и милосърдни като богове!

април 1991 г.