Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Бъдещ писател


Сред тържествена семейна вечеринка
на момченцето празнуваха годинка.

По традиция на мъничките рожби
в този ден изпробват склонности, заложби.

На детенцето поднесоха тепсийка
с дребосъци – от часовник до топлийка.

То посегна със ръчичката си малка,
взе напред паричка, а след туй писалка.

С радост обградили малкия приятел,
всички викнаха: „Ще стане той писател!“

Не разбира се за друго, а защото
след парата най-обича той перото!...