Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Докато съм жив


Хубав си, животе, дявол да те вземе,
па макар понякога да си горчив!
С теб погаждаме се вече доста време
и така ще бъде, докато съм жив!

Колко си ме мъчил – само аз си зная,
но нали съм си добър и незлобив:
даже затова, че дишам и мечтая, 
пак ще те обичам, докато съм жив!

Мила и добра е майката-природа,
па и Господ-Бог е благ и милостив!
Ала от човека – тази зла порода –
патя и ще патя, докато съм жив!

Затова от диви зверове и птици
съм решил да правя горски колектив,
без доносници, клеветници, мръсници –
в него ще прекарам, докато съм жив!

1982 г.