Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Заветът на Ленин


Разливай мерзост и поквара!
Гнети, разделяй и владей!
Човек в човек да няма вяра,
един за друг да е злодей!

Народът е аморфна маса,
като тесто е мек и слаб,
но в нашта фурна той ще втаса
и ще излезе печен хляб!

Работника индустриален
стегнѝ в клещѝ – следи с очи!
От мрак до мрак под лозунг ален
той да работи и мълчи!

Не се бави, недей го чака
да ни копае скритом гроб,
вземи земята на селяка
и превърни го в неин роб!

Такава участ се полага
на този наш потаен враг:
за хляб ръчица да протяга
и да се моли за петак!

Творци, писатели, поети,
ваятели, певци, лъжци
отрупвай с титли и монети,
обкичвай с лаврови венци!

Че дружни те ни вдъхновяват
във величавия двубой,
и със изкуство славославят
и партия, и вожд, и строй!

Народът сълзи да преглъща,
ти със последния му грош
прави държавата могъща
с оръжие и взривна мощ!

Че битка страшна е подета,
велики цели предстоят:
да сграбчим цялата планета,
да бъде утре наш светът!

1949 г.