Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Затвор


Аз чух Червенков да говори:
„Днес нашата народна власт
закрива множество затвори
като ненужен стар баласт!“

Прошарен мъж със гняв отмина:
„Че са ненужни няма спор,
защото цялата Родина
превърнахте в един затвор!“

1950 г.