Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Налъми


Във банята, за цели уж практични,
веднъж налъми с купища видях,
но всички бяха толкова различни,
че два еднакви не намерих в тях.

Загледан в тия кундури троянски,
помислих си и ме напуши смях:
„Не са ли хората налъми бански,
а браковете – чифтове от тях?“...