Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Писателският съюз


Прилича той на крушова градина –
дървета много – малко с плодове:

писатели са само шейсетина,
останалите – просто членове.

Един от яловата половина
е авторът на тези редове.