Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Поети


На почерпка са във хана
стар поет и млад лирик:
чашчица пред ветерана,
пред лирика – половник.

Двамата творци различно
нижат звънките слова:
младият – километрично,
старият – по стих, по два!

Младият творец запита
опитния ветеран,
къс сонет ли предпочита,
стихотворен ли роман?

Мигом реч спокойна, кротка
чу се в димната маза:
„Предпочитам чашка водка
пред три гюма със боза!“

1981 г.