Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Просъница


По Г. Джагаров
Не сме добре, поете,
цял свят това разбра:
не чинат стиховете
ни пукната пара!

Ни рима, нито ритъм,
ни смисъл има в тях!
И с болка аз те питам:
„Защо? Кажи ми! Ах!“

Навъди се практичен
лиричен млад елит,
с похвата нов фабричен
и с вълчи апетит.

И куцо, и сакато
у нас прописа, брат,
че плаща се богато
за този занаят!

Затуй е този поход
към гордия Парнас,
че носи звонков доход,
охолство, слава, власт!

Книжовни трубадури,
безделни синове
юнашки сеят бури
и жънат ветрове!

Поетът днес нехае
пред хорските тегла!
––––––––––––––––––––
Кога ще заиграе
желязната метла?

1979