Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Реплика


...а някои от нашите талантливи поети отдавна престанаха да пишат...
Защо захвърлихте перата,
оръжието си – стихът,
в борбата между двата свята
за завладяване умът?

За славния ни ден „девети“,
за устрема ни величав,
защо не пишете, поети? –
книжовен шеф забълва гняв.

Мълчите вий, душици черни!
А вижте как в единен глас
на Маркс следовниците верни
със стих възпяват вожд и власт!

Но стар поет видял драскачът
и процитирал му стихът:
„Където гарваните грачат,
там славеите днес мълчат!“

1981 г.