Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Създание


На скрито нейде в тъмнината
спал Дяволът при Сатаната.

В необичайно кратък срок
родил им се любим отрок.

В наследство той от свойта мама
омраза наследил голяма.

От бащиното потекло –
способността да прави зло!

Не стигнало му туй наследство,
та той през свойто ранно детство

заграбил на вълка морала,
на търтеите – идеала,

сдобил се с хитрост от змията,
със остро жило от осата,

и по родителска поръка
на Марко наш с магарешлъка,

той плъзнал вред от край до края
да сваля на земята рая.

    –––––––––––––––––––––

Тук свърша приказката стара.
Тъй, с добродетелта на звяра,
без свян, без чест, без род, без вяра,
с душа престъпна и нечиста
е бил създаден ... комуниста!

1968 г.