Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Честито!


На Ламбо Бешлията
Цял побелял е старият добряк!
От морна гръд отронва се въздишка!
Честит ти, Ламо, осемдесетак!
Честита възраст почетна, владишка!

В деня голям със празничен гуляй
във твоя чест на просветител скромен,
към свиден и забравен бащин край
поведе ме далечен, тъжен спомен!

Къде отиде детският ни свят?
Пастирските ни дни? И кърът ширен?
Градините отрупани със цвят?
И младостта? И родният ни Чирен?

Но спирам! Скръб ме дави! Гръд хрипти!
И скърцат чаркове от кости гнили!
Ала със мене не тъгувай ти,
щом си сред синове и внуци мили!

Че те са твойте пролетни зари
и твойте сладкогласни къщни птички,
трогателно послушни и добри,
особено ... подадваш ли парички!

В дома ти нека с Божи благослов
да има сговор, щастие да има!
Обичай Цанка с първата любов,
тъй както пенсийката си любима!

Желая ти живот честит и лек,
и къщните си чехли да не влачиш!
Със радост да изпратиш този век
и в другия със песен да прекрачиш!...