Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Юбилей


Празнуваше диктаторът червен
двайспетгодишен юбилеен ден

на свойта грозна, деспотична власт,
стоварвана с марксистки бяс над нас.

Огромен кралимарковски плакат,
ръст извисил над главния площад,

вестеше на света деня голям
и гръмко честитяваше го нам:

„Честит ви юбилей! Години славни!
Те по строителство на век са равни!“

Страдалец стар пред гръмкия плакат
се спря, прочете и отмина с яд:

„Насилници, безсрамни и безславни,
за вас според труда – на век са равни,

но по насилието над човека
за нас те равни са на двайсет века!“

1969