Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Вечерно


Здрач припада. Свечерява.
Лъха дъх на липов цвят.
Ясен месечко изгрява.
Тих вечерник разведрява
морния жетварски свят.

Юлска нощ покой разлива.
Пламенее звезден свод.
Влюбен славей глас извива
и със песен той приспива
уморения народ!...