Официален сайт на
Йосиф Петров
Имам конче шарколия


Имам конче шарколия,
буйногривесто жребче,
шарколия, айгърлия
като влюбено момче.

Гривата му – цяла в плитки,
на челото – ален цвят,
от копитата му – свитки,
косъмът му – злат ахат!

На прогулка ли честита
го извеждам сутрин вън,
то потропва със копита
и прозвънва с меден звън.

Зърне ли кобилче стройно –
с преден крак копае ров
и процвилва неспокойно:
обяснява се в любов!