Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Коситба


Люлеят се в полето едри мишници
и пот облива мъжки рамена,
а изподраните от труд кълчищници
се веят като бойни знамена!

Лети във вихрен сенокос дружината
сред росна ведрина и утрин хлад,
а ароматът свеж на детелината
опива като цъфнал липов цвят.

Летят във луда надпревара младите
и звезделът се рони лист по лист,
а откосите цветни сред ливадите
се нижат като кехлибарен низ.

Шумят над тях разлистени горуните
и тихо им разказват със печал
как нявга са преминали тук хуните
и как е дълго враг жесток беснял!

Люлеят се в полето едри мишници
и пот облива мъжки рамена,
а изподраните от труд кълчищници
се веят като бойни знамена!