Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Лятна нощ


Свечери. Полето стихна.
Глъхне кър смълчан.
Над Балкана се усмихна
месечко засмян.

Спят гори, поля, баири,
хора и жита.
Само щурчо нейде свири
буден във нощта.