Не искам почести, пари и слава,
ни звания, ни ордени, ни власт,
че всяка слава бързо отшумява
и всяка власт е крехък житен клас!

Желал бих след житейската умора,
когато свърши моят път нелек,
да кажат подир мен добрите хора
две прости думички: „Той бе човек!“
Сред житата


Като гледам тия златни ниви,
тия буйни, пламнали жита,
в жилите ми буйна кръв прелива,
бий в гърдите лудо радостта!

Че нали съм брат на тез полета,
че нали съм син на туй село!
Аз израснах в селската несрета
и живях сред селското тегло!