Съдържание

Малка мома змийна снага вие

Малка мома змийна снага вие. Буен момък змейно конче бие. – Стой, не варкай, моме-гиздосио, стой, почакай, мари хубосио, твойта тънка лебедова шия със алтънен гердан да увия и ръка ти с гривни изковани, и снага ти с сърмени колани!... – Море, лудо, море, млад делио, чудно чудо, ти, луда гидио, не мами ме със алтън-гердани, не лъжи ме с гривни и колани! Вместо вити гривни и гердани, вместо шити сърмени колани, ще обвиеш снага тополова, ще изпиеш очи черешкови!... – – – – – – – – – Малка мома змийна снага вие. Буен момък змейно конче бие!...
Добавяне на коментар
captcha