Съдържание

Непобеденият

На Томазо Кампанела
Без слънчев лъч над тридесет години! Над тридесет години – тюрмен мрак! Томазо Кампанела, разкажи ни за себе си – защо, кога и как? Заради истина и правда свята, заради мисъл, слово и език, бе обявен за син на Сатаната: безбожник, богохулник, еретик! И заредиха се години тежки на изтезания, на студ и глад, години страшни – с мъки нечовешки, по-страшни и от Дантевия ад! Жестока беше папската омраза, дваж по-жестока папската лъжа, но ти от себе си не се отказа и мъките голготски издържа! В годините и зли, и величави, макар измъчван и гнетен до смърт, ти своя идеал не изостави и той изведе те на слънчев път! Във буйния разцвет на младостта си, захвърлен в бастиона вледенен, ти го напусна с бели власи безстрашен, ненадвит, непобеден! Светците древни биха завидели на мъченическия ти живот! Ти стана знаме на борците смели! Маяк на слабия човешки род! И символ вечен на духа предвечен ще бъдеш докогато има свят! На твоя гроб – незнаен и далечен – чело привеждам и полагам цвят! 1965
Добавяне на коментар
captcha