Съдържание

Песен за родния край

Безгрижни хора полетели със радост в родните предели и с жаждата за мирен стан, за ден във Враца се отбийте, с планинска свежест се опийте от разшумелия Балкан. Елате горе в „Леденика“, където с древен глас ви вика един подземен чуден свят! На „Вола“ величав елате, че той с безсмъртие богат е, с Родината навеки слят! Любувайте се на „Вратцата“, на „Хижата“, на синевата и на „Вестителят“ храбрец! Към „Милин камък“ взор хвърлете и пътя страшен проследете през легендарния „Веслец“! След сбогом с чудната природа, пред величавия Войвода във почит прегънете крак, че тук за род и за родина във бой неравен той загина и стана знаме и маяк! 1970 г.
Добавяне на коментар
captcha