Съдържание

Имам конче шарколия

Имам конче шарколия, буйногривесто жребче, шарколия, айгърлия като влюбено момче. Гривата му – цяла в плитки, на челото – ален цвят, от копитата му – свитки, косъмът му – злат ахат! На прогулка ли честита го извеждам сутрин вън, то потропва със копита и прозвънва с меден звън. Зърне ли кобилче стройно – с преден крак копае ров и процвилва неспокойно: обяснява се в любов!
Добавяне на коментар
captcha