Съдържание

Златната кука

Моя тайна тук ще ви разкрия: влюбих се безумно във Мария, но така безумно, че без нея повече не можех да живея. Хубаво, но тя не ме хареса, затова реших да се обеся! Клон избрах си на върба крайречна, там да свърши мъката сърдечна! Ала си намерих аз белята: клонът с мен цамбурна във реката! По-нататък срещнах стара круша. Тя дори отказа да ме слуша. „Де ти е сапунът? – злобно рече, без сапун не става то, човече! От таквиз ми е дошло до гуша!“ измърмори Круша Престаруша. Ей отсреща гледам две тополи, китно върше в небеса заболи, стройни, прави, с клони превъзходни, ала за бесило непригодни. Явор тука, там зелена бука, но и двете нямат сгодна кука. Кленове, брези, липи, черници дървеса – безкрайни върволици, и дървета във поле красиво, подходящи само за топливо! Възмутен извиках: „Земьо мила, де е твоята предишна сила, дето бе дървета народила, със клоници само за бесила? А сега какво си, що си, где си? Няма где човек да се обеси!“ Но не щеш ли сред полето – слива, жива, дива, крива, причудлива. Спрях под нея, гледам: грозотило, расло и порасло за бесило. В миг нахлузих клупа, ала ето: щом се друснах – скъса се въжето! Сгромолясах се и с болка скрита нос забих в една говежда пита! От носа ми струйка кръв потече. – Пада ти се! – сливата ми рече. Докога съм бил в несвяст не зная, но дойдох на себе си накрая и глава обронил, с мисли тежки върху безразсъдствата младежки и след толкоз много несполуки, проумял житейските поуки, станах, тръгнах и във пътя труден се завърнах пак в живота чуден! Ще запитате: що сетне стана? Ще ви кажа: радостна промяна! Щом се върнах – срещна ме сполука: скоро си намерих златна кука и увиснах, няма що да крия, на вратлето бяло на Мария! И така, завинаги обесен, тръгна ми живота като песен!
Добавяне на коментар
captcha