Съдържание

Аграрци

Млади братя и другари, верни селски синове, жетвен час за нас удари, и свещен ни дълг зове на борба за правда свята, за народни свободи, мир да грее над полята със безкрайните бразди! Пили бодрост от простора, със изправени чела милиони млади хора от колиби и села днес летиме в надпревара сред трудящия народ и му носим нова вяра, нов кумир и нов живот! Във очите ни се крият неизброени слънца а сърдцата дружно бият с милионите сърдца. Наш’та песен вдъхновена като звън звъни, звъни над земята уморена от коварство и злини. Като пролетна стихия ний летим, летим, летим всенародната робия в щастие да претворим! Ще издигнем нови зали под небесния покров, с нови, огнени скрижали: мир и братство и любов! И ще бъде, и ще бъде и ще бъде нов живот и над мирните народи светлини ще заблестят. Всяка твар ще е свободна, в мирен труд ще заживей и във радостта народна свойта радост ще прелей!...
Добавяне на коментар
captcha