Съдържание

Коситба

Люлеят се в полето едри мишници и пот облива мъжки рамена, а изподраните от труд кълчищници се веят като бойни знамена! Лети във вихрен сенокос дружината сред росна ведрина и утрин хлад, а ароматът свеж на детелината опива като цъфнал липов цвят. Летят във луда надпревара младите и звезделът се рони лист по лист, а откосите цветни сред ливадите се нижат като кехлибарен низ. Шумят над тях разлистени горуните и тихо им разказват със печал как нявга са преминали тук хуните и как е дълго враг жесток беснял! Люлеят се в полето едри мишници и пот облива мъжки рамена, а изподраните от труд кълчищници се веят като бойни знамена!
Добавяне на коментар
captcha