Съдържание

Бяло зърно ронят

Бяло зърно ронят ниви прегорели, бяло зърно ронят – черна жътва жънат моми премалели! Черна жътва жънат – ред по ред ръкойки! Черна жътва жънат, маргар-сълзи ронят кумодни девойки. Маргар-сълзи ронят, зарад свойте братя, че са тук остали, в бунт кога въстали някога селата!...
Добавяне на коментар
captcha