Съдържание

Невясто, млада Димитрице

Невясто, млада Димитрице, петровденска блага ябълко, недей ме поглежда хайдушката с очите си черни черешови, че ще прескоча плетището, плетището, море, разкършено, ще те присгодя под вишната, вишната, джанъм, черешата, ще ти покина премените, премените, тежко извезани, ще ти покъсам герданите, герданите, още мерджаните, ще ти полюбя снажицата, снажицата, море, тополова!... Невясто, млада Димитрице, петровденска блага ябълко, недей ме поглежда изгорнишки с очите си черни, черешови!...
Добавяне на коментар
captcha