Съдържание

Вест вестявам – коня разигравам

Вест вестявам – коня разигравам по седенки, хорà и сборове. Бащино имане разпродавам: дом с волове – за чифте пищове! Жито давам сетнята си крина – във хамбаря нищо не остава! Който има тънка карабина, да я дава – пишман да не става! Ръж харизвам – огнена пшеница, за куршуми давам мило-драго! Който има сабя дипленица, да я стяга на юнашка снага! Че събирам бащина дружина срещу върли бащини душмани! Ако ще се гине – да се гине със акрани низ Пирин-балкани!
Добавяне на коментар
captcha