Съдържание

Пусти да са търми и зандани

Пусти да са търми и зандани и тъмници в огън да горят! Седем годин земсови акрани във килии каменни лежат! Седем годин тежките окови прозвънтяват с глух, мрътвешки звън, свиден спомен гръд юнашка трови чезне младост без покой и сън! Слънце ли в просторите погасна или падна непрогледна нощ? В морна памет блесва мисъл ясна като кървав карабинен нож! Глас долита долу от народа, ропот тътне в глухи равнини: рат събира Стамбол Воевода, мирна рат за мир и правдини! От устата му избликва пламък, във очите – мечове блестят! Ще се срине тюрмения камък и веригите ще се стопят! И ще бъдат хората свободни като птици в цъвнали гори, нов живот във равнините плодни в чудна пролет ще се разгори!...
Добавяне на коментар
captcha