Съдържание

Милкана девойка

Милкана девойка, работница морна, на майчино рамо главица обляга: „Кахърна съм, майко, от грижи кахърна, и мъка по либе ме тежка наляга!“ Милканина майка Милкани говори: „Развръзвай, Милкано, чумберна забрадка: кахъри във младост са бели кахъри, а мъка по либе е сладка-пресладка!...“
Добавяне на коментар
captcha