Съдържание

Девизът

Девиз на стар светия висеше в моя дом: „И злия, и добрия посрещайте с добром!“ И вслушал се в съвета на древния мъдрец, посрещах аз с мезета приятел и подлец. Посрещах ги сърдечно, с усмивка на уста, приятелски, човечно, с любов и доброта. Посрещах ги, но ето – нечакана беля: в ДеСеТо досието съвсем надебеля. Две библии църковни бе стигнало комай, със клевети отровни натъпкано докрай. А после звън – покана: „Яви се в МеВеРе“. И буф – без съд в зандана: „Гадина е! Да мре!“ След грешката фатална със древния девиз и участта страдална на бивш концлагерист, с цитат от нов светия девизът стана друг: „Посрещай с мед добрия, а злия – със юмрук!“ 1971 г.
Добавяне на коментар
captcha